Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:136 (1997-98)
Innlevert: 25.03.1998
Sendt: 25.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Jeg viser til behandlingen 5. des. 1997 der Stortinget gjorde følgende vedtak: «Stortinget ber Regjeringen fremme en ny gjennomgang av regelverket for bostøtte sett i lys av økningen i minstepensjonen på 12 000 kroner. Saken bør framlegges slik at behandlingen kan skje parallelt med behandlingen av trygdeoppgjøret.»Når vil denne saken bli fremmet?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Jeg viser til Deres brev datert 25.03.98, hvor det bes om et svar for når Regjeringen vil fremme en ny gjennomgang av regelverket for bostøtten sett i lys av en økning i minstepensjonen på 12 000 kroner, jf. Budsjett-innst. S. nr. 5 (1997-98) Romertallsvedtak VIII.

Konsekvensene for bostøtten ved en økning i minstepensjonen med 12 000 kroner vil bli behandlet parallelt med trygdeoppgjøret for 1998. Dette innebærer at Regjeringen vil fremme denne saken som en del av Stortingsproposisjonen om trygdeoppgjøret, som det tas sikte på å legge fram i mai/juni 1998.