Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:140 (1997-98)
Innlevert: 30.03.1998
Sendt: 31.03.1998
Besvart: 07.04.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): 25. mars foretok USA den første i en ny serie på fire subkritiske atomvåpenrelaterte prøvesprengninger, som en del av et atomprogram til 60 milliarder dollar over 13 år. Det kan være liten tvil om at disse sprengningene har utvikling av nye atomvåpen som en av flere målsetninger. Hvordan vil utenriksministeren reagere mot USA og vil man ta initiativ til et samarbeid med andre land for å få USA til å slutte med slike prøver ?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: For Regjeringen er arbeidet for kjernefysisk nedrustning en prioritert målsetning. Man legger stor vekt på at Prøvestansavtalen etterleves i både ånd og bokstav. Vi vil om kort tid be om Stortingets samtykke til norsk ratifikasjon av avtalen.

Regjeringen er kjent med at USA har planer om å gjennomføre en serie såkalte subkritiske kjernefysiske tester. Testen som ble foretatt 25. mars i år, inngår i denne. Norge har tidligere gitt uttrykk for uro over disse testene og bedt USA om at de stoppes. Dette vil vi gjenta overfor amerikanske myndigheter.

Fra amerikansk side har det vært gjort klart at landets tilslutning til Prøvestansavtalen er betinget av muligheten til fortsatt å kunne gjennomføre subkritiske tester. Videre fremholdes det at formålet med disse testene ikke er å utvikle nye kjernevåpen. Testene vil ikke innebære kjernefysiske eksplosjoner og er dermed formelt sett ikke i strid med Prøvestansavtalens bestemmelser.

Regjeringen er like fullt bekymret over at slike tester finner sted fra kjernevåpenmaktenes side. Vårt syn er at subkritiske tester med kjernevåpen er et uheldig signal i en tid hvor fremgang for rustningskontroll og nedrustning i økende grad blir vektlagt. Testene er utvilsomt ikke i samsvar med Prøvestansavtalens ånd. Det er videre en fare for at slike tester kan minske presset for snarlig ratifikasjon og økt oppslutning om Prøvestansavtalen, noe som selvsagt ville være meget uheldig.