Skriftlig spørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:134 (1996-97)
Innlevert: 26.05.1997
Sendt: 26.05.1997
Besvart: 02.06.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Arbeiderbladet skriver 15. mai 1997 at norske jagerflyvere gjennom 1950-, 1960- og 1970-årene trente og hadde ordre om å gjennomføre bombetokt mot sovjetiske mål, også med atomvåpen. Stemmer de opplysningene som fremføres i den nevnte avisartikkel, og i henhold til hvilken avtale/avtaler med andre land ble slike bombetokter forberedt?"

Begrunnelse

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Etter de opplysninger jeg har innhentet er det intet som tyder på at norske fly eller norske flyvere hadde som oppdrag å levere kjernefysiske våpen under den kalde krigen. Hverken fly eller flyvere var sertifisert for slike oppdrag, og det var følgelig heller ikke avtaler med kjernevåpenstatene om overføring av kjernefysiske stridsmidler til norske enheter.