Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:166 (1997-98)
Innlevert: 05.05.1998
Sendt: 05.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Vil Statsråden vurdere å gi Frogn kommune dispensasjon fra parkerings- og skiltbestemmelser slik at kommunen kan innføre en forsøksordning med gebyrfri korttidsparkering og bruk av urskive i Drøbak sentrum?

Begrunnelse

I Danmark har man med hell praktisert ordninger med gebyrfri korttidsparkering i tettsteder. Urskive i bilvinduet brukes for å lette kontrollen. Et utvalg i Frogn kommune ønsker å innføre tilsvarende ordning som et forsøk i Drøbak sentrum. Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr tillater kommuner å innføre særordninger for betaling av parkeringsavgift, men kun dersom ordningen kommer i tillegg til allment kjente ordninger for avgiftsparkering. Porsgrunn kommune har tidligere søkt om å få innføre forsøksordning med bruk av urskive, men har nå fått avslag. Nye forskrifter for offentlig parkeringsregulering som nå skal ut på høring inneholder imidlertid forslag om bruk av urskive. Drøbak kunne egne seg for et pilotprosjekt for en slik parkeringsordning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er kjent med at urskive er i bruk i mange land, og at dette kan være et hensiktsmessig hjelpemiddel ved håndheving av parkeringsreguleringer. Departementet har derfor anmodet Vegdirektoratet om å vurdere bruk av urskive til bruk ved parkeringsregulering.

Når det gjelder kontroll av kortidsparkering, er det for så vidt allerede i dag ikke noe i veien for at urskive kan brukes på frivillig basis av dem som normalt parkerer i kommunen. Disse vil da ved bruk av urskiven kunne dokumentere tidspunktet de parkerte. Besøkende vil imidlertid ha problemer med å skaffe seg slike skiver, selv om de legges ut til salg i butikker i området. Kommunen kan derfor ikke ilegge gebyr til bilister som parkerer sitt kjøretøy uten at slik urskive er montert. Dermed vil det antakelig ikke ha noen effektiv virkning å innføre en prøveordning, da få vil finne det hensiktsmessig å anskaffe urskive. En ordning med urskive, også som prøveordning, krever etter mitt syn et regelverk som er kjent for alle. Det må derfor vurderes om den skal innføres på landsbasis før den eventuelt kan tas i bruk i håndhevingssammenheng.

Vegdirektoratet arbeider med forslag til revisjon av hele skiltforskriften. Forslaget vil bli sendt på høring høsten 1998 og spørsmålet om bruk av urskive vil bli vurdert i denne sammenheng.

På denne bakgrunn ser jeg det ikke som hensiktsmessig nå å sette i gang en forsøksordning med bruk av urskive i Drøbak sentrum.