Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:179 (1997-98)
Innlevert: 14.05.1998
Sendt: 15.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En gravid tamilsk kvinne befinner seg i kirkeasyl i Alta, og svangerskapskontrollene må foretas i selve asylet. Også den forestående fødselen ser ut til å måtte skje der hun oppholder seg. Vil justisministeren ta initiativ til at kvinnen og hennes familie gis midlertidig oppholdstillatelse til etter nedkomst, slik at svangerskapet kan gjennomføres uten økt risiko for komplikasjoner for mor og barn?

Begrunnelse

Det henvises til hovedoppslag i Nordlys, datert 13. mai, der det er redegjort nærmere for saken. Normalt vil en førstegangs fødende kvinne både kunne tilbys svangerskapskontroller hos jordmor og almenlege, og fødselen vil bli planlagt gjennomført ved et sykehus når kvinnen er førstegangsfødende. I tillegg vil en gravid kvinne samt forestående barnefar tilbys kurs i svangerskapsomsorg, med informasjon om symptomer i svangerskapet, samtaler med andre gravide, og samtale omkring den forestående fødselen. Nevnte normaloppfølging vil ikke la seg realisere når kvinnen befinner seg i kirkeasyl.

Rent medisinske forhold knyttet til det ufødte barnet bør etter undertegnedes vurdering veie tungt for å sikre moren et normalisert svangerskap, og en fødsel under normaliserte betingelser. Jeg kjenner ikke til myndighetenes vurdering av hvorfor familien ikke gis videre oppholdstillatelse i Norge. Uansett vil man her risikere at det ufødte barnet utsettes for en risiko som vil kunne elimineres ved at familien tilstås midlertidig oppholdstillatelse inntil nedkomsten har funnet sted.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Spørsmålet refererer seg til en konkret sak som jeg på grunn av taushetsplikten ikke kan gå nærmere inn i. Jeg må derfor besvare spørsmålet på generelt grunnlag.

Norske myndigheter anerkjenner ikke kirkeasyl som et middel til å få lovlig opphold i Norge.

En person som har fått endelig avslag på sin søknad om opphold i riket er forpliktet til å forlate riket. Ved å gå i kirkeasyl velger vedkommende ikke å respektere et lovlig fattet vedtak. Han eller hun må da selv ta konsekvensene av en slik handling. Det er derfor ikke aktuelt å gi midlertidig oppholdstillatelse til gravide kvinner i kirkeasyl. Det er for øvrig norske myndigheters faste praksis at vedtak effektueres selv om parten er gravid, inntil 6 uker før termin. Det samme gjelder fra 6 uker etter at barnet er født.

På den annen side respekterer vi kirkefreden og henter derfor ikke personer med tvang i kirkerommet. Som hovedregel vil en person som forlater kirkerommet måtte påregne å bli pågrepet. For personer i spesielle medisinske situasjoner som graviditet og fødsel har man likevel valgt ikke å pågripe vedkommende.

En kvinne i kirkeasyl kan derfor oppsøke lege for svangerskapskontroll, eller av andre medisinsk nødvendige årsaker. Hun kan også, uten fare for å bli pågrepet, oppsøke sykehus for å føde. Man vil i slike situasjoner også ha forståelse for at ektefellen følger med.