Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:202 (1997-98)
Innlevert: 03.06.1998
Sendt: 04.06.1998
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 15.06.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Sikkerhetssentret i Rørvik gir opplæring til både elever i sjøfartsfag og fiskerilinja ved YNVS,og selger også kurs til rederier, institusjoner og andre skoler. Det er ved sentret kjørt sikkerhetskurs for fiskere etter oppdrag fra Sikkerhetsopplæringen i Tromsø. Sentret skal også arrangere ett grunnleggende og to repetisjonskurs for fiskere i sommer. Nasjonalt ønskes skreddersydde, rasjonelle og kostnadseffektive kurs. Dette tilfredsstiller Rørvik. Bør ikke Rørvik bli det femte evnt. sjette faste sikkerhetssenter?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til brev av 4. juni 1998 vedrørende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Aud Gaundal om eventuell etablering av sikkerhetssenteret i Rørvik som nytt fast senter for sikkerhetsopplæring for fiskere. Saken er oversendt fra Fiskeridepartementet.

Sikkerhetsopplæring for fiskere blir administrert av Tromsø maritime skole og drives på grunnlag av en avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Troms fylkeskommune. Fra 1. juli 1998 har departementet lagt opp til at sikkerhetsopplæring for fiskere skal drives fra et fartøy og fem landbaserte senter. Dette innebærer at antall landbaserte anlegg som skal gi sikkerhetsopplæring for fiskere, økes med ett senter. Troms fylkeskommune er bedt om foreslå et 5. senter som kan gi sikkerhetsopplæring for fiskere. Departementet har bedt om at saken legges fram for rådgivende utvalg. Utvalget er oppnevnt for å bistå fylkeskommunen i faglige spørsmål og består av representanter fra Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbund, Rådet for arbeidstilsyn på skip og Honningsvåg fiskerifagskole. Departementet avventer tilråding fra Troms fylkeskommune og det rådgivende utvalg før beslutning om et femte senter tas.