Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:210 (1997-98)
Innlevert: 05.06.1998
Sendt: 05.06.1998
Besvart: 15.06.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): På hvilken måte kan norske myndigheter bidra til å sikre at ikke samværsretten etter samlivsbrudd forhindres ved at den ene av foreldrene flytter til utlandet med barna?

Begrunnelse

Vi er kjent med en sak som var omtalt i Aftenposten flere ganger bl.a 22. april og 3. oktober 1997, hvor en av de ansatte ved UD/UNICEF har tatt jobb i Marokko sammen med sin samboer som har to barn fra tidligere samboerskap i Norge. Barnas far blir på denne måten effektivt forhindret fra å utøve den samværsrett han ble tildelt ved samlivsbruddet.
Norske myndigheter bør vurdere å bidra gjennom sitt arbeidsgiveransvar eller på andre måter slik at samværsretten blir reell. Der igjennom kan barna få den kontakt med sin far som både de og faren ønsker.

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Den konkrete saken som foranlediger representantens spørsmål, dreier seg om en norsk borger som etter normale ansettelsesprosedyrer har blitt ansatt som juniorekspert av UNICEF. Vedkommende har på et senere tidspunkt inngått ekteskap i Norge. Utenriksdepartementet var ved vedkommendes utreise ikke kjent med at det eksisterte noen problemer av den art det vises til.

Vedkommende har siden 1996 tjenestegjort i Marokko for UNICEF. Organisasjonen er både av junioreksperten selv og fra departementets side gjort kjent med saken. I henhold til juniorekspertavtalen med UNICEF kan organisasjonen anmode om at vedkommende ytterligere forlenger sin kontrakt med ett år. Utenriksdepartementet anser dette som en sak mellom junioreksperten og UNICEF. I de løpende juniorekspertprogrammene som er en del av Norges samarbeid med FN-systemet, har norske myndigheter ikke arbeidgiveransvar.

Der hvor norske myndigheter bærer arbeidsgiveransvaret og spørsmål om samværsrett er aktuelt, vil det ved den enkeltes tjenestegjøring bli tatt hensyn til rettslige vedtak og avtaler mellom de berørte parter.