Skriftlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:206 (1997-98)
Innlevert: 04.06.1998
Sendt: 05.06.1998
Besvart: 10.06.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Politimesteren i Tønsberg har kun en politibåt til disposisjon. Denne båten skal i sommermånedene dekke skjærgården rundt Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Når vi vet at det i juli oppholder seg tusenvis av småbåter i denne skjærgården er det etter min mening uansvarlig at kun en politibåt opperer i området. Vil justisministeren ta initiativet til at politimesteren i Tønsberg blir tilført midler til en forsvarlig båttjeneste ?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Departementet har de siste årene gjennomført en omfattende evaluering av politiets båttjeneste. Formålet med denne evalueringen har vært å utnytte eksisterende ressurser, tilstrebe en bedre organisering og oppnå en mer målstyrt tjeneste.

For å imøtekomme behovet for sjøtjeneste i vårt langstrakte land, er det også i inneværende år lagt inn øremerkede midler til sjøtjeneste. Disse midlene er ment som en ekstra styrking av denne tjenesten utover ordinært budsjett.

Jeg er kjent med at Tønsberg politidistrikt har en beliggenhet som medfører en markant befolkningstilvekst i ferietiden, og at dette medfører økning av trafikken både til lands og til sjøs. Departementet ser behovet for sjøtjeneste i Tønsberg politidistrikt, og har derfor gitt øremerkede midler til dette. Jeg kan opplyse om at Tønsberg er det distriktet i Norge som får mest øremerkede midler til sjøtjeneste.

Politidistriktet har fått tildelt midler til ny politibåt, men p.g.a. leveringstiden kan denne båten ikke bli operativ før i 1999. Dette innebærer at det må utføres båttjeneste med den gamle båten i sommer. Hva som vil skje sommeren 1999 er det ikke tatt stilling til. Departementet er imidlertid kjent med at politimesteren da gjerne vil ha byttet inn den gamle båten med nok en ny båt slik at han får to båter i tjeneste; hvorav en kan dekke det trafikkerte sjøområdet rundt Tjøme.

Det vil fra departementets side ikke bli gitt ytterligere midler til styrking av sjøtjenesten i Tønsberg politidistrikt i sommer. Det er imidlertid fritt opp til politimesteren å avgjøre hvordan båttjenesten skal prioriteres innenfor den tildelte budsjettramme for 1998.