Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:242 (1997-98)
Innlevert: 19.06.1998
Sendt: 19.06.1998
Besvart: 25.06.1998 av finansminister Gudmund Restad

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hva kan finansministeren gjøre for å få fortgang i utarbeidelse av forskrifter/regler i forbindelse med delingsmodellen - Inntektsprøving av folketrygdens pensjoner i forhold til pensjonsgivende inntekt?

Begrunnelse

Folketrygdloven § 3-15 ble endret 1. januar 1998, men fortsatt foreligger det ingen retningslinjer. Dette er meget uheldig, da de økonomiske konsekvenser for de berørte skatteyterne kan bli betydelige.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Etter folketrygdloven § 3-15 fjerde ledd kan en skattyter som er innvilget en inntektsavhengig ytelse etter folketrygdloven kapittel 12, 16. 17 eller 19, og som får beregnet personinntekt fra foretak etter skatteloven § 55 nr. 3 eller 4 kreve at den pensjonsgivende inntekt settes ned. Søknaden om nedsettelse skal behandles av ligningskontoret. Finansdepartementet vil i samarbeid med Skattedirektoratet utarbeide nærmere retningslinjer for ligningskontoret for behandling av søknader om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt. Det tas sikte på at slike retningslinjer vil bli utarbeidet i sommer.