Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:243 (1997-98)
Innlevert: 19.06.1998
Sendt: 19.06.1998
Besvart: 26.06.1998 av kulturminister Anne Enger

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): I forbindelse med at Nasjonalbiblioteket avd Oslo skal etableres i det UBs lokaler på Drammensveien, må det gjennomføres ombyggings- og restaureringsarbeider og bygging av nytt magasinbygg.
Hva vil statsråden gjøre for sikre at de nødvendige byggearbeider gjennomføres etter planene, slik at ikke virkeliggjøringen av et fullverdig Nasjonalbiblioteket må skyves ut i tid?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Arbeidet med å bygge opp en nasjonalavdeling i Oslo har pågått siden 1994. Den nye avdelingen skal plasseres i Universitetsbibliotekets bygning på Drammensveien. Bygningen må oppgraderes og utbygges slik at den fyller kravene til nødvendig antall arbeidsplasser med fellesarealer, magasinarealer og arealer for nye aktiviteter. I St prp nr 1 for 1997-98 ble det lagt inn 2 mill kroner til dekning av utgifter i forbindelse med overtakelsen av bygget, som vil finne sted 1. januar 1999.

Rehabiliterings-/byggesaken ble tatt opp med Statsbygg sommeren 1997. I løpet av den mellomliggende perioden har Statsbygg utarbeidet utkast til byggeprogram med kostnadsoverslag for byggeprosjekt knyttet til etablering av Nasjonalbiblioteket avd Oslo.

Saken blir nå behandlet videre i tråd med den prosedyre som gjelder for statlige byggeprosjekter. Da det her dreier seg om en budsjettsak, er det på dette tidspunkt ikke mulig å gå nærmere inn på det konkrete innholdet i prosjektet. Saken vil bli omtalt i budsjettproposisjonen for 1999.