Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:250 (1997-98)
Innlevert: 22.06.1998
Sendt: 22.06.1998
Besvart: 29.06.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Statkraft utsettes for alvorlige påstander om miljøkriminialitet i f.m. Svartisenutbyggingen. Media viser til flere forhold der dokumentasjon og vitneprov tyder på at Statskraft systematisk har dumpet store mengder avfall ulovlig med ødeleggende virkning på deler av miljøet på land og vann mens de bygde ut Svartisen-anlegget i Meløy. Statkraft benekter anklagene. Hva vil Statsråden gjøre med de alvorlige påstander som er fremmet, og hvordan vil Statsråden rette opp evnt. ødeleggelser?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Representanten Kristiansen nevner i sitt spørsmål mediaomtale som tyder på at Statskraft SF, i forbindelse med utbyggingen av Svartisen, skal ha dumpet store mengder avfall ulovlig med ødeleggende virkning på miljøet.

Jeg er kjent med at politiet i Bodø, på bakgrunn av mediaomtale, etterforsker mulig miljøkriminalitet fra Statkraft SFs side i forbindelse med Svartisen-utbyggingen. Så lenge de forhold som er omtalt i spørsmålet er under politietterforskning er det verken riktig eller mulig for meg som miljøvernminister å uttale meg om saken. Jeg går ut fra at Statens forurensningstilsyn, som faginstans, vil bli kontaktet dersom politiet skulle ha behov for det under etterforskningen.