Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:252 (1997-98)
Innlevert: 23.06.1998
Sendt: 24.06.1998
Besvart: 02.07.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I henhold til et oppslag i avisen Nordlys 18. juni i år skaper feiringen av midtsommer i våre to naboland Sverige og Finland problemer for norsk fiskeeksport. Dette har sammenheng med at grenseovergangene til Sverige og Finland stenges over flere dager. I år var feiringen lagt til helgen 19-21 juni, og de fleste overgangene var stengt fra fredag formiddag til mandag morgen. Tillater EØS-avtalen en slik praksis, og vil utenriksministeren ta opp dette problemet med våre to naboland?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Det er korrekt at midtsommerfeiringen i Sverige og Finland skapte problemer for norsk fiskeeksport ved at veterinærkontrollen ved grenseovergangene var stengt fra fredag 19. juni til mandag morgen 22. juni. Stengningen førte til at det ikke var mulig å få utstedt veterinærattestene som kreves for eksport til EU.

Spørsmålet om tilgjengeligheten av veterinærer ved grensestasjonene, spesielt i Muonio og Ivalo på finsk side, er tidligere tatt opp med finske myndigheter, uten at det har vært mulig å komme frem til en tosidig løsning mellom Norge og Finland. Fra finsk side har man konkludert med at dette er et spørsmål som må finne sin løsning innen en bredere ramme, dvs. i en EØS-sammenheng.

Det forventes at EØS-komiteen 17. juli d.å. vil fatte et vedtak om revisjon av EØS-avtalens vedlegg I, veterinær sektor. Et slikt vedtak vil innebære avskaffelse av den veterinære grensekontrollen mellom Norge og EU. Vedtaket vil for Norges vedkommende bli fattet med forbehold om Stortingets samtykke. Proposisjon om innhenting av Stortingets samtykke vil bli fremlagt i høstsesjonen. Det reviderte vedlegg I forventes å tre i kraft fra 1. januar 1999.