Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:256 (1997-98)
Innlevert: 29.06.1998
Sendt: 30.06.1998
Besvart: 02.07.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Statsråden opplyste i et spørsmål fra meg at "Kautokeino-saken" skal avgjøres før sommerferien. Når vil avklaringen skje?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Sokneprestene i Kautokeino og Gamvik prestegjeld er ved brev 1. juli 1998 varslet om at departementet vurderer å fremme forslag til kgl. res. om avskjedssak og suspensjon. Videre er de – slik tjenestemannsloven krever - gitt anledning til å forklare seg muntlig for departementet før endelig beslutning tas. Spørsmålet om det skal reises sak om avskjed avgjøres av Kongen i statsråd. Jeg regner med at sakene eventuelt vil bli behandlet i statsråd i løpet av juli.