Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:263 (1997-98)
Innlevert: 30.06.1998
Sendt: 30.06.1998
Besvart: 08.07.1998 av finansminister Gudmund Restad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Samsvarer det med departementets oppfatning at DnB har rett til å påberope seg immunitet for utenlandske domstoler som en følge av at Statens Bankinvesteringsfond eier majoriteten av aksjene i banken?Er statsråden enig i at DnB er et redskap for utøvelse av norsk statsmyndighet?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at jeg er gjort kjent med at disse forhold er påberopt av DnBs advokat i en pågående rettssak. Det gjelder en rettssak i Florida, USA, der DnB overfor United States District Court, Southern District of Florida hevder:
«DnB is in fact majority owned by the Norwegian government and is thus a foreign instrumentality under the F.S.I.A (Sprock Dec. at 2).»

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Som bakgrunn for spørsmålet er det vist at disse forhold er påberopt av DnB under en rettssak i Southern District of Florida. Det er vist til at DnB hevder:

“DnB is in fact majority owned by the Norwegian government and is thus a foreign instrumentality under the F.S.I.A (Sprock Dec. at 2).”Jeg er ikke kjent med rettstilstanden i Florida, og kan vanskelig uttale meg om hvilken betydning statens eierskap i DnB vil kunne ha i forhold til det aktuelle regelverket. Etter norsk rett utøver ikke DnB myndighet på vegne av staten.

Generelt vil jeg også understreke at private rettstvister mellom DnB og f.eks. forretningsforbindelser vil være en del av DnBs daglige drift som staten, liksom bankens andre aksjonærer, ikke tar del i.