Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:277 (1997-98)
Innlevert: 11.09.1998
Sendt: 14.09.1998
Besvart: 21.09.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med budsjettsituasjonen er sjøtrafikkavdelingen pålagt innsparingstiltak. Et av tiltakene er stopp i all overtidslosing. Dette kan medføre en del sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske problemer. I lys av disse problemene, hva forventes av innsparelser når vi vet at losordningen stort sett er selvfinansierende?

Begrunnelse

Viser til brev av 5. august fra losoldermannen i Kystverkets 4. disktrikt til Lødingen loskontor, Lødingen losformidlingssentral, Losstasjonen i 4. distrikt og Kystverkets 4. distrikt. Jeg har også brakt i erfaring at likelydende brev er sendt til andre losformidlingssentraler.

Stopp i overtidslosingen er tenkt gjennomført ved å gi dispensasjoner for losplikten, med de farer dette medfører for sikkerhet og miljø. Der det ikke kan gis dispensasjon må båtene vente, med de økonomiske konsekvenser dette har for båtene og for næringsliv og private forbrukere med økte fraktutgifter.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Spørsmålet berører innsparingstiltak i lostjenesten. Jeg har i en tid vært klar over at det i 1998 er oppstått visse problemer med den økonomiske balansen i lostjenesten. Kystdirektoratet har utarbeidet en redegjørelse om saken som nettopp er mottatt i departementet.

Det er vanskelig å gi et fullgodt svar på spørsmålet, før departementet har hatt mulighet til å gå nærmere inn i Kystdirektoratets redegjørelse. Jeg vil komme tilbake til saken så snart som mulig.