Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:285 (1997-98)
Innlevert: 16.09.1998
Sendt: 16.09.1998
Besvart: 22.09.1998 av finansminister Gudmund Restad

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Det har blitt hevdet at finansinstitusjoner som har fått i oppdrag å forvalte midler fra Statens Petroleumsfond har deltatt i spekulasjoner mot den norske krona. Chase Manhatten Bank har blitt nevnt i den forbindelse. Kan Finansministeren bidra til å få klarlagt om dette stemmer, og kan han i tilfelle tenke seg å legge inn forutsetninger som hindrer slik spekulativ opptreden i avtalevilkårene for de institusjoner som skal forvalte midler fra petroleumsfondet?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det er Norges Bank som har ansvaret for å velge ut hvem som skal forvalte porteføljen til Statens petroleumsfond, og som derfor avgjør hvilke betingelser slike mandater skal tildeles etter. I denne utvelgelsen legges det vekt på forretningsmessige hensyn, slik som forvalternes faglige kompetanse og hvorvidt de har betryggende rutiner for håndtering av risiko.

Finansdepartementet har ikke informasjon om hvilke konkrete aktører i valutamarkedet som står bak handelen med norske kroner siden det ikke finnes offisiell statistikk som viser dette. Statistikken viser hvordan valutahandelen fordeler seg mellom norske og utenlandske aktører. Det eneste en kan si ut fra dette er at både norske og utenlandske aktører periodevis har nettosolgt norske kroner mot valuta i sommer.

For øvrig vil en påpeke at den banken det refereres til i spørsmålet ikke har ansvar for forvaltning av petroleumsfondet, men er depotinstitusjon for fondets aksjer og en liten del av fondets rentebærende papirer. Depotinstitusjonen har bl.a. ansvaret for oppgjør av transaksjoner og deponering av verdipapirer.