Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:292 (1997-98)
Innlevert: 25.09.1998
Sendt: 25.09.1998
Besvart: 30.09.1998 av finansminister Gudmund Restad

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Til mitt tidligere spørsmål (nr. 242) vedrørende behovsprøvede pensjoner og delingsmodellen svarte Finansministeren at nærmere retningslinjer for behandling av søknader om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt vil bli utarbeidet i sommer.
Det er mange som blir berørt av bestemmelsene, som nå venter svært på resultatet. Er arbeidet med nye retningslinjer nå gjort, slik det ble lovet, og kan jeg i tilfelle få tilsendt utkast av de nye forskriftene?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Finansdepartementet har i lengre tid arbeidet med retningslinjer for behandling av søknader om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt. Arbeidet har vist seg å være mer omfattende enn tidligere antatt. På grunn av stort arbeidspress i departementet er ikke retningslinjene helt ferdige ennå, men det tas sikte på at de vil foreligge i løpet av kort tid.