Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:295 (1997-98)
Innlevert: 29.09.1998
Sendt: 30.09.1998
Besvart: 06.10.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Helt siden Barneloven ble behandlet i Stortinget i juni 1997 har forskjellige barne- og familieministre lovet at reglene om bidragsytelser skulle revideres. Etter utallige henvendelser fra fortvilte fedre - enkelte går faktisk med selvmordstanker - må jeg stille følgende spørsmål. Når har statsråden tenkt å legge frem forslag til endringer i regelverket for bidragsytelser, samværsrett og omsorg for Stortinget, som lovet?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg kan informere om at jeg for tiden arbeider med en gjennomgang av den nåværende barnebidragsordningen. De spørsmål som reiser seg i forbindelse med revisjon av regelverket om barnebidrag er kontroversielle og kompliserte. Problemstillinger knyttet til bidragsmottakers inntekt, bidragspliktiges betalingsevne og utgifter ved samvær blir vurdert nærmere.

Et nytt høringsnotat om reglene for fastsettelse av barnebidrag vil bli forelagt for Regjeringen tidlig på nyåret med sikte på å sende dette ut på høring våren 1999. Målet er å fremme en Ot prp i løpet av høsten 1999.

I tråd med hva Stortinget ba om da de siste endringene i barneloven ble behandlet i juni 1997, er det nedsatt et offentlig utvalg som blant annet arbeider med spørsmålet om det skal opprettes en særdomstol innen familierett og spørsmålet om delt bosted. Dette utvalget forventes å bli ferdig med arbeidet i løpet av høsten 1998, og innstillingen vil deretter bli sendt på høring.