Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:297 (1997-98)
Innlevert: 30.09.1998
Sendt: 30.09.1998
Besvart: 06.10.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Asylsøkere fra Kosovo kan ikke sendes hjem på grunn av krigshandlingene i hjemlandet, og den norske regjering vurderer i disse dager å delta med jagerfly for å stoppe de serbiske overgrepene. I en slik alvorlig situasjon bør statusen til asylsøkerne fra Kosovo vurderes. Når har regjeringen tenkt å gi kosovoalbanerne flyktningestatus?

Begrunnelse

Ifølge Dagsavisen Arbeiderblad tilbyr den norske regjering jagerfly til den styrken som kan bli satt inn i militære angrep i Kosovo. Situasjonen i Kosovo vurderes altså like katastrofal som utviklingen i Bosnia i 1992-93.
Gjennom rapporter fra internasjonale hjelpeorganisasjoner får vi kunnskaper om at flyktninger drar i panikk fra sted til sted, blir angrepet på nytt og må flykte igjen.
FN’s høykommissær for flyktninger og UNICEF anslår at antall mennesker som er drevet på flukt er mellom 300 000 - 400 000 mennesker.

Titusener av sivile kosovoalbanere er angrepet av de myndigheter som burde ha beskyttet dem mot overgrep, og de har ingen steder å gå og ingen å søke beskyttelse hos.
Den serbiske statsminister Slobodan Milosovic hevder at den serbiske offensiven er avsluttet, men tidligere løftebrudd fra statsministeren gjør ikke uttalelsene spesielt tillitvekkende.
I en slik katastrofal situasjon hvor den norske regjering vurderer å bombe Kosovo for å tvinge fram fred, er det viktig at regjeringen følger opp flyktningekonvensjonen i forhold til mennesker som søker asyl fordi de frykter for sine liv.

I Dagbladet 12. august 1998 kritiserer FN’s høykommissær Norge for behandlingen av kosovoalbanske flyktninger. Hittil i år har nærmere 800 flyktninger fra Kosovo søkt om asyl, og i Justisdepartementet sier man at man avventer en eventuell politisk beslutning før søknadene behandles. Da krigen raste i Bosnia foreslo Krf at visumplikten for bosniere skulle oppheves. Nå virker det som om justisministeren ikke tør ta en avgjørelse for de kosovoalbanerne som har klart å komme hit, på tross av at vi har visumplikt.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Siden mars i år har verken Justisdepartementet eller Utlendingsdirektoratet truffet vedtak som innebærer at noen må returnere til Jugoslavia. I forbindelse med min beslutning av 02.04.1998 om å gi alle kosovoalbanske asylsøkere som hadde ankommet før 01.01.97 oppholdstillatelse i Norge, gjorde jeg det klart at det som følge av situasjonen i Kosovo ikke var aktuelt å returnere noen dit. Dette er i samsvar med en henstilling fra FNs Høykommissær for flyktninger til alle berørte land - og betyr at kosovoalbanerne for tiden har faktisk beskyttelse i Norge.

Hittil i år har vi mottatt ca 1 000 asylsøkere som er borgere av Den føderale republikken Jugoslavia. Det er i hovedsak kosovoalbanere. Selv om en del av disse er kommet direkte fra hjemlandet, er det likevel grunn til å tro at mange er kommet hit etter at de har fått avslag på sine søknader om asyl i andre europeiske land. Norge har i likhet med flere andre land, herunder Sverige og Danmark, valgt å se an situasjonen for å sikre at det blir foretatt en bred og forsvarlig vurdering av ulike problemstillinger som har oppstått som følge av den stadig forverrede situasjonen i Jugoslavia. En slik vurdering krever nødvendigvis noe tid, bl.a. fordi det er naturlig også å se hen til hvilke løsninger som velges i andre europeiske land.