Skriftlig spørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:7 (1996-97)
Innlevert: 21.10.1996
Sendt: 21.10.1996
Besvart: 25.10.1996 av justisminister Grete Faremo

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Hvordan er forholdet i dag mellom EUs visumregler (etter ikrafttredelsen av rådsforordning 2317/95) og Schengens visumregler, med hensyn til vedtaksmåte og hvilke land som står på den s.k. negativlista etter de to regelsett?"

Begrunnelse

Å få avklart forholdet mellom Schengens og EUs visumpolitikk er nødvendig for å klargjøre grunnlaget for en eventuell norsk assosieringsavtale med Schengen. En helhetlig oversikt krever dokumentasjon av forskjellene mellom dagens norske visumpolitikk, inkludert hvilke av landene på EUs og Schengens negativlister Norge i dag har visumplikt overfor, og når visumplikt til Norge innført for hvert av disse landene.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innenfor EU er det Rådet som fatter beslutninger om visumplikt overfor tredjeland. Denne beslutningen fattes fra og med 01.01.1996 med kvalifisert flertall iht Unionstraktatens artikkel 100c.

I Schengen-samarbeidet fattes beslutninger om visumplikt av Eksekutivkomiteen. Her er enstemmighet påkrevd. Schengen-landene har både en felles negativliste og en positivliste.

Samtlige land som er visumpliktige etter en beslutning i EU, er også visumpliktige i forhold til Schengen-landene. Følgende land står dessuten på Schengens, men ikke EUs, liste over visumpliktige land:

Antigua og Barbuda St. Vincent og

Bahamas Grenadinene

Barbados St. Lucia

Belize Salomon-øyene

Botswana Seychellene

Dominica St. Christopher og Nevis

Grenada Sør-Afrika

Kiribati Swaziland

Lesotho Tonga

Marshall-øyene Trinidad og Tobago

Mikronesia Tuvalu

Namibia Vanuatu

Nauru Vest-Samoa

Nord-marianene Zimbabwe

Palau