Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:11 (1998-99)
Innlevert: 07.10.1998
Sendt: 08.10.1998
Besvart: 15.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Miljøvernministeren har ved en rekke anledninger siden tiltredelsen proklamert at Regjeringen årlig ville legge fram en melding om rikets miljøtilstand. Senest i et spørretimespørsmål 18. mars 1998 bekreftet statsråden at denne ville komme til høsten. Hva er årsaken til at statsråden utelater en slik rapport for 1998, og når vil Miljøvernministeren legge fram en melding om Regjeringens miljøprofil og rikets miljøtilstand?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Jeg bekrefter at jeg på det aktuelle tidspunktet tok sikte på å legge frem en redegjørelse om rikets miljøtilstand i høst. Jeg har i etterkant vurdert det slik at det er behov for å bruke mer tid til å etablere et bredere kunnskapsgrunnlag for en slik viktig redegjørelse, og har derfor ikke funnet det hensiktsmessig å legge den frem i år. I Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 1999 fremgår det at redegjørelsen vil bli lagt frem for første gang høsten 1999 i forbindelse med statsbudsjettet.

Stortinget vil bli nærmere orientert om hvilken form og hva slags innhold redegjørelsen vil få.