Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:10 (1996-97)
Innlevert: 24.10.1996
Sendt: 24.10.1996
Besvart: 31.10.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Vil samferdselsministeren sørge for at Stortinget får seg forelagt en vurdering av en forbindelse Moss-Horten som alternativ til Drøbaksforbindelsen? Det er ønskelig med en slik vurdering som setter de to alternativene opp mot hverandre i forhold til økonomi (trafikkgrunnlag), stigningsgrad og sikkerhet."

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: .