Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:11 (1996-97)
Innlevert: 28.10.1996
Sendt: 29.10.1996
Besvart: 04.11.1996 av justisminister Anne Holt

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Det hersker stor grad av usikkerhet om hva som vil skje med de bosniske flyktningene etter at de har hatt oppholdstillatelse i Norge i 4 år.
Kan departementet redegjøre for reglene angående opphold på humanitært grunnlag for de som har oppholdt seg i Norge i mer enn 4 år?"

Begrunnelse

Anne Holt (A)

Svar

Anne Holt: Når den kollektive beskyttelsen fortsatt gjelder, vil bosniske flyktninger som har hatt oppholdstillatelse i Norge i 4 år etter søknad ha rett til å få bosettingstillatelse når vilkårene for øvrig er oppfylt. Når bosettingstillatelse er gitt betyr dette at bosnieren er sikret varig opphold i Norge.