Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:16 (1998-99)
Innlevert: 09.10.1998
Sendt: 12.10.1998
Besvart: 14.10.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): SAS skal i løpet av høsten -98 starte opp ordinære flyruter fra Kjevik flyplass.Vil Samferdselsministeren i den forbindelse stille miljøkrav overfor selskapet til det materiell som settes inn på rutene, f.eks. i forhold til støy og pålegg om bruk av støysvake fly?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Luftfart er en internasjonal virksomhet hvor rammebetingelsene til en stor grad bestemmes i internasjonale fora. Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO, fastsetter bl.a. krav til miljøegenskaper på luftfartøy. I Norge følges dette opp av Luftfartsverket gjennom fastsetting av nasjonale forskrifter.

Forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer (BSL 2-2) er basert på ICAOs annekser om ’aircraft noise’ og ’aircraft engine emissions’ samt ulike rådsdirektiv fra EU som en oppfølging av nevnte annekser.

Luftfartsverket utsteder ’miljøbevis’ i forbindelse med utstedelse av luftdyktighetsbevis. Før utstedelse av miljøbevis må eier eller bruker kunne dokumentere at luftfartøyet oppfyller miljøstandardene i denne forskriften.Når det gjelder støysertifisering deles luftfartøyene inn i kapitler avhengig av støyegenskapene. Såkalte kapittel 2-fly skal utfases i perioden 1995-2002. F.o.m. 1. april 2002 har bare fly med kapittel 3 sertifisering tillatelse til å operere innen EU/EØS-området. I Norge opererer i dag SAS en del fly som er tidligere såkalte kapittel 2-fly, men hvor motorene er støydempet og dermed tilfredsstiller kravene til kapittel 3-fly. SAS starter opp på Kristiansand lufthavn, Kjevik f.o.m. 7. desember i år, og vil i første omgang benytte en støydempet versjon av DC9-41, som altså faller inn under kategorien kapittel 3-fly. I løpet av sommerprogrammet 1999 vil ifølge selskapet, DC9-maskinene bli byttet ut med nye Boeing 737-600-maskiner med ’state of the art’ teknologi (CFM56-7B motorer) på lufthavnene i Kristiansand, Ålesund og Haugesund. Motorene på SAS’ 737-600-maskiner har doble brennkamre (DAC) og tilhører de reneste på markedet med tanke på utslipp av nitrogenoksider (NOx). De nye 737-600-maskinene gir også en vesentlig reduksjon av støyen og utslipp av CO2 sammenlignet med flyene de skal erstatte (F-28 og DC9-fly).

Det vil ikke være aktuelt å stille særskilte miljøkrav for SAS, men på lik linje med alle andre operatører, blir det også overfor SAS stilt miljøkrav vedrørende støy og utslipp i samsvar med forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer.