Skriftlig spørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:26 (1998-99)
Innlevert: 19.10.1998
Sendt: 20.10.1998
Besvart: 27.10.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): Kan jeg i forbindelse med avviklingen av den malmbaserte virksomheten i Syd-Varanger be om å få opplyst om hvem som er medlem i styret for Syd-Varanger ASA, samt en aksjonærliste for selskapet?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Styret i Sydvaranger ASA består av følgende personer:

1. H.r. advokat Helge B. Andresen, Hamar, styreformann

2. Adm. direktør Atle Fornes, Longyearbyen, varaformann

3. Daglig leder Aud Sund Olsen, Bardufoss

4. Statsautorisert revisor Tor Hjelmaas Larsen, AskerValgt av og blant de ansatte:

5. Eiendomssjef Kaj Bakke, Kirkenes

6. Driftsingeniør Jann Stig Hansen, BjørnevatnI henhold til selskapets årsoppgjør for 1997 er det totalt 2 303 aksjonærer i Sydvaranger ASA. Selskapet har opplyst at pr. 11. september 1998 er dette de 10 største aksjonærene i Sydvaranger ASA:

Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (1 585 526 aksjer)

Hannibal AS (27 500 aksjer)

Verdipapirfondet Skagen Vekst (21 012 aksjer)

Arild Nilsen (20 000 aksjer)

Stenconsult AS (12 853 aksjer)

Maria Hovden (12 000 aksjer)

Sydvaranger Fond AS (9 735 aksjer)

Nils Petter Heieholt (7 400 aksjer)

Lifra Ltd. (6 600 aksjer)

Frian AS (5 100 aksjer)

Hvis ønskelig kan man ved forespørsel til Sydvaranger ASA få ytterligere informasjon om aksjonærer i selskapet.