Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:27 (1998-99)
Innlevert: 22.10.1998
Sendt: 23.10.1998
Besvart: 29.10.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Pivco har startet opp produksjon av elektriske biler i Norge, særlig rettet inn mot bedriftsmarkedet i byene. Statlige innkjøp kan være avgjørende for elbilene i den første vanskelige fasen.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre at statlige etater kjøper elbiler til eget bruk og
hvordan vil han oppmuntre virksomheter som Postverket, Telenor osv til å skifte til elbil?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Samferdselsdepartementet bidrar gjennom forsøksordningen for alternative drivstoff mv (kap 1301, post 70) til å høste erfaringer i form av testing og faktisk bruk av elbilene, og til at resultater fra slike forsøk blir gjort tilgjengelige. Denne oppbyggingen av kunnskap på området vil blant annet bidra til et bedre og mer oversiktlig beslutningsgrunnlag for eiere av større bilparker, deriblant Samferdselsdepartementets underliggende etater og virksomheter, i deres valg av kjøretøy.

Flere av Samferdselsdepartementets underliggende etater og virksomheter har allerede vært involvert i utprøvingen av PIVCOs elbiler. Etatene og virksomhetene må imidlertid gjøre sine egne erfaringer, og vurdere videre planer om anskaffelse av elbiler blant annet på bakgrunn av dette.