Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:23 (1996-97)
Innlevert: 12.11.1996
Sendt: 12.11.1996
Besvart: 19.11.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "I Adresseavisa 12. november 1996 fremkommer det at to elever ved Halsen Ungdomsskole i Stjørdal har vært nødt til å delta i kirkens konfirmasjonsundervisning på skolen selv om de har valgt borgelig konfirmasjon. Når konfirmasjonsundervisningen legges i skoletida kan det lett oppstå slike situasjoner.
På hvilken måte vil statsråd Sandal sikre at ingen elever kan påtvinges en konfirmasjonsundervisning de ikke har valgt selv?"

Begrunnelse

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: .