Skriftlig spørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:27 (1996-97)
Innlevert: 13.11.1996
Sendt: 14.11.1996
Besvart: 21.11.1996 av justisminister Anne Holt

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Frankrike vil foreløpig ikke fjerne personkontrollen på grensene mot Beneluxlandene bl.a. av frykt for økt "narkoturisme". Vil kontrolltiltak eller andre rammevilkår bli endret gjennom assosieringsavtalen mellom Norge/Island og Schengen-landene, som justisministrene ble politisk enige om 17.10.96, og vil dette få noe å si for "narkoturismen"?"
Vedlegg til spørsmål:
Til utfylling av svaret ber jeg justisministeren oversende utkast til assosieringsavtale mellom Norge/Island og Schengen-landene.

Begrunnelse

Anne Holt (A)

Svar

Anne Holt: Det tas sikte på at samarbeidsavtalen mellom Norge og Schengenlandene skal undertegnes på Ministermøtet den 19 desember i Luxembourg. Samarbeidsavtalen vil deretter bli oversendt Stortinget med anmodning om ratifikasjon.

Det følger av samarbeidsavtalen at Norge forutsettes å gjennomføre samarbeidskonvensjonens bestemmelser om personkontroll på samme måte som de øvrige land som deltar i samarbeidet. Samarbeidsavtalen endrer ikke konvensjonens regler når det gjelder personkontrolltiltak.