Skriftlig spørsmål fra Eva Lian (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:28 (1996-97)
Innlevert: 13.11.1996
Sendt: 14.11.1996
Besvart: 21.11.1996 av justisminister Anne Holt

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Kan justisministeren utførlig redegjøre for målsettingene og oppgavene til CIREFI, CIREA, EISICS og SIRENE, hvordan de virker, hvilke land som deltar i hvert program eller system, spesielt med tanke på funksjonen å kontrollere mennesker som ikke er statsborgere av et Schengen- eller EU-land?"

Begrunnelse

Anne Holt (A)

Svar

Anne Holt: CIREFI er en intern arbeidsgruppe for innsamling og formidling av informasjon mellom EU-landene for å bedre innvandringskontrollen. Det utveksles hovedsakelig informasjon om reiseruter, falske reisedokumenter, organisert menneskesmugling og statistikk.

CIREA er en intern arbeidsgruppe for utveksling av informasjon om forholdene i opprinnelsesland, med henblikk på behandling av asylsøknader. EU-landene orienterer hverandre her også om endringer i nasjonal lovgivning, ankomststatistikk o.l.

Både CIREFI og CIREA er en del av EU-landenes justissamarbeid. Norge deltar ikke i dette samarbeidet. Jeg kan derfor ikke gi noen redegjørelse utover dette.

EISICS (European Information System of Immigration Control in Seaports) er et system for utveksling av informasjon mellom grensekontrollmyndighetene i havnene. Til nå har Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland og Spania sluttet seg til dette samarbeidet. Systemet er aktuelt der hvor et handelsskip krysser en Schengen-yttergrense og legger til i en havn på Schengen-territoriet, for så å seile videre til en ny Schengen-havn. Skipet og dets passasjerer og besetning gjennomgår vanlig innreisekontroll i den første havnen. For å forenkle kontrollen i neste havn, sender grensekontrollmyndighetene i første havn en telefaks der det i første rekke informeres om hvor skipet kommer fra og hva som er neste havn, antall besetningmedlemmer og passasjerer. Det legges også ved en mannskapsliste og ev. passasjerliste.

Artikkel 108 i Schengen-konvensjonen sier at hvert land skal utpeke en instans som skal ha hovedansvaret for dens nasjonale del av Schengen Information System(SIS). Denne instansen har fått navnet SIRENE som er en forkortelse for "Supplementary Information Request at National Entry".

Alle meldinger som legges inn i SIS skal gjøres av SIRENE-kontoret som har ansvaret for driften av den nasjonale delen av SIS. SIRENE-kontorene ligger som oftest i tilknytning til det sentrale kriminalpolitiorganet i det enkelte land.