Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:39 (1998-99)
Innlevert: 03.11.1998
Sendt: 04.11.1998
Besvart: 09.11.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hva vil Statsråden gjøre for at passasjerer ved Oslo lufthavn skal slippe å stå i kø i timesvis foran sikkerhetskontrollen ved kontrollskrankene?

Begrunnelse

Da Oslo lufthavn Gardermoen åpnet 8. oktober 1998 var det mange som var fornøyd. I en innkjøringsperiode var vi selvsagt forberedt på at det kunne oppstå enkelte uheldige episoder som skyldes mangel på realistisk innkjøring med hensyn til økte flyavganger. Enkelte problemer som har oppstått skyldes ting som ligger utenfor Oslo lufthavns ansvarsområde, men andre saker som har forårsaket irritasjon blant passasjerene er helt og holdent Oslo lufthavns ansvar. Dette dreier seg bl.a. om sikkerhetskontrollen av de reisende. Det er kapasitet til 5 - 6 kontrollskranker. Søndag 2. november 1998 kl. 14.00 registrerte jeg personlig at kun 2 skranker var åpnet. Køene foran de 2 skrankene var lange og publikum var synlig og hørbart irriterte.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ved Oslo lufthavn, Gardermoen er det installert seks sikkerhetssluser for kontroll av alle avreisende passasjerer, innenlands og utenlands. Til forskjell fra andre norske lufthavner kontrolleres altså alle innenlandspassasjerene i tillegg til utenlandspassasjerene. Dette skjer i henhold til planforutsetning gitt av Luftfartsverket til Oslo Lufthavn AS.

Kapasiteten ved sikkerhetsslusene på lufthavnen er i normalsituasjonen 2800 passasjerer pr time. I kortere perioder kan kapasiteten økes til 3200 passasjerer pr time. Normalt vil dette være tilstrekkelig til en god trafikkavvikling med nødvendige marginer. Oslo Lufthavn AS er enig i at køene i sikkerhetsslusene i kortere perioder har vært for lange, selv om det ikke har vært registrert ventetider over 16 minutter.

Ventetidene skyldes flere forhold, men den viktigste årsaken er en undervurdering av bemanningsbehovet. Som en konsekvens av dette er det ansatt flere vektere som nå er i ferd med å avslutte sin opplæring. Fra uke 46/1998 vil lufthavnen være i stand til å betjene seks sluser i alle aktuelle tidsrom. Med dette regner ledelsen ved lufthavnen med å kunne redusere ventetiden til et akseptabelt nivå. Oslo Lufthavn AS vurderer også planer for en økning av antall sluser dersom det skulle vise seg nødvendig.