Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Dokument nr. 15:66 (1998-99)
Innlevert: 19.11.1998
Sendt: 19.11.1998
Besvart: 26.11.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Medfører det riktighet at World Food Programme har bedt Norge bidra med 3.600 tonn fiskehermetikk som del av et større nødhjelpsprosjekt, men at norske myndigheter har avslått pga. budsjettmessige forhold?

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: World Food Programme sendte en søknad til Utenriksdepartementet via den norske ambassaden i Roma 24. september d.å. om leveranse av 300 tonn fiskehermetikk til Cuba til en verdi av 4,2 millioner kroner. Ifølge søknaden rettet til departementet var Cubas totalbehov for fiskehermetikk 3.600 tonn. Behovet for matvarehjelp hadde oppstått som følge av svikt i avlingene. Departementet avslo søknaden av budsjettmessige grunner.

Forbruket pr. september på naturkatastrofebevilgningen (130 millioner kroner) var 110 millioner kroner. Det gjensto følgelig kun 20 millioner kroner for resten av året. Videre var det pr. september innkommet søknader, anmodninger og appeller om støtte for mer enn 50 millioner kroner utover det det var budsjettmessig dekning for. En streng prioritering var derfor nødvendig. Siden september har bidrag i hovedsak således vært gitt til Sudan, flomkatastrofene i Asia, Karibien, og Mellom-Amerika.

Stortinget er forøvrig anmodet om ytterligere bidrag til naturkatastrofekapitlet.