Skriftlig spørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:43 (1996-97)
Innlevert: 28.11.1996
Sendt: 28.11.1996
Besvart: 05.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Takstane ved bomstasjonen i Lier har auka med 200 pst sidan den vart etablert. Departementet vil no auke satsane ved Kjellstadbommen med 50 pst - frå 10 til 15 kroner - for å forskottere prisstigninga fram til år 2001.
Er ikkje slik langtidsforskottering i strid med føresetnadene frå Stortinget i St.prp. nr. 119 og Innst. S. nr. 293 ( 1987-88)?"

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: .