Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:74 (1998-99)
Innlevert: 24.11.1998
Sendt: 25.11.1998
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 02.12.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): En mann fra Tunis har tatt IT-utdanning ved ingeniørhøgskole i Norge. Han har deltatt i prosjekt for ingeniører med utenlandsk bakgrunn ved Siemens, tar nå kveldskurs om nettverksadministrasjon og snakker svært godt norsk. Han har bodd i Norge i 10 år. Han har nå fått avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse. Norge trenger ingeniører med IT-kompetanse. Mener Statsråden der er riktig å utvise personer med denne kompetansen, samtidig som Norge etterspør personer med IT-kompetanse fra EØS-området?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Søknader fra personer som ikke omfattes av EØS-avtalen skal behandles etter de generelle reglene om arbeids- og oppholdstillatelse i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Borgere av Tunis omfattes ikke av EØS-avtalen.

Det er bred politisk enighet om at vi skal ha en begrenset og kontrollert innvandring, og det har ikke vært ønskelig at innvandring skal skje gjennom utdanning.

I utlendingsforskriften er det bestemt at personer som har tatt utdannelsen sin i Norge som hovedregel ikke får arbeidstillatelse før etter fem års opphold utenfor riket. Et hensyn bak denne bestemmelsen er å hindre at studentens hjemland tappes for ressurspersoner, og istedet legge til rette for at det får tilbakeført høy faglig kompetanse.

Utlending som har fullført høyere utdanning i Norge kan imidlertid i henhold til praksis få første gangs arbeidstillatelse uten opphold utenfor landet forutsatt at personen kom til Norge som student før 1994 og fyller vilkårene for å få arbeidstillatelse som spesialist. For å få arbeidstillatelse som spesialist stilles det bl.a. vilkår om at det foreligger et konkret arbeidstilbud, at søkeren har en kompetanse som er absolutt nødvendig for virksomheten, og at stillingen ikke kan besettes med innenlandsk arbeidskraft.

Fordi det stadig skjer endringer i behovet for arbeidskraft i Norge har utlendingsmyndighetene en løpende vurdering av om de innvandringsregulerende vilkårene i utlendingsforskriften er hensiktsmessige. Dette gjelder også reglene om "karantene" etter studier i Norge. Regjeringen har i sin næringsrettede IT-plan av februar i år bebudet en vurdering av eventuelle endringer for å forenkle rekrutteringen av IT-fagfolk utenfor EØS-området. Spørsmålet om vi i større grad enn i dag skal dekke noe av dette behovet ved å la utlenlandske studenter som har tatt sin utdannelse i Norge, få bli, reiser flere vanskelige spørsmål. Regjeringen vurderer disse spørsmålene med sikte på å komme frem til en akseptabel løsning.