Skriftlig spørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til energiministeren

Dokument nr. 15:48 (1996-97)
Innlevert: 03.12.1996
Sendt: 03.12.1996
Besvart: 05.12.1996 av energiminister Grete Faremo

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Under interpellasjonsdebatten i Stortinget 8.3.1996 om regelverk for fritidsflåten ble følgende forslag oversendt regjeringen: Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om innføring av promilleregler for ferdsel til sjøs."
Behovet for et fastere regelverk ble understreket av et stort flertall under debatten.
Hvilken framdriftsplan har Statsråden i denne saka?"

Begrunnelse

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forslaget om innføring av promilleregler for ferdsel til sjøs er under behandling i Justisdepartementet.

Regjeringen tar sikte på å fremme proposisjon om promillegrenser for førere av fritidsfartøyer i løpet av vårsesjonen.

Forøvrig vises det til Dok. nr. 7A 96 / 97 punkt 3 og punkt 47.