Skriftlig spørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:80 (1998-99)
Innlevert: 27.11.1998
Sendt: 27.11.1998
Besvart: 01.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): 11. april 1996 sendte Høgskolen i Bodø brev til departementet om bruk av gradsbetegnelsen cand.oecon. 11.mars 1998 hadde jeg et spørretimespørsmål om samme sak, og fikk et positivt svar, hvor det blant annet ble sagt fra Statsråden at han skulle ha et møte med høgskolen 19.mars, og at han var prinsipielt enig i saken. Enda har ingenting skjedd. Har statsråden endret oppfatning, og når vil det bli tatt en avgjørelse?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Tomas Norvoll oversendt 27. november 1998.

Det vises i brevet til Stortingets spørretime 11. mars 1998, der jeg ble spurt om når jeg ville la Høgskolen i Bodø få bruke gradsbetegnelsen cand. merc. eller cand. oecon. I tråd med det prinsipielle syn jeg ga utrykk for i nevnte spørretime, er det ved kongelig resolusjon 27. november 1998 bestemt at Høgskolen i Bodø kan tildele graden cand. merc. til kandidater som avlegger hovedfagseksamen i bedriftøkonomi.