Skriftlig spørsmål fra Eva Lian (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:50 (1996-97)
Innlevert: 05.12.1996
Sendt: 06.12.1996
Besvart: 12.12.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange skoler og barnehageplasser som ble nedlagt i 1995, er nedlagt hittil i 1996, og eventuelt vedtatt nedlagt i 1997?"

Begrunnelse

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Eva Lian, mottatt 06.12.96, der det bes om en oversikt over hvor mange skoler og barnehageplasser som ble nedlagt i 1995, er nedlagt hittil i 1996, og eventuelt vedtatt nedlagt i 1997.

Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet innhenter årlig data for grunnskolene gjennom Grunnskolens informasjonssystem (GSI). I GSI er det registrert 3 292 grunnskoler, skoleåret 1995/96. Spesialskoler og institusjonsskoler, samt norske grunnskoler i utlandet, er ikke medregnet her. Antall opprettede skoler fra skoleåret 1994/95 til 1995/96 er 15, og antall nedlagte skoler er 38. Dette svarer til en netto reduksjon i antall grunnskoler på 23 fra skoleåret 1994/95 til 1995/96. Disse dataene er justerte GSI-data, som vil inngå i den oppdaterte GSI-databasen i februar 1997.

Oversikten over antall skoler i 1996 vil foreligge i februar 1997. Departementet har ikke oversikt over eventuelt vedtatte nedlagte eller opprettede skoler for 1997.

Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet har bedt Barne- og familiedepartementet bidra med oversikt over hvor mange barnehageplasser som er nedlagt i det aktuelle tidsrommet. Barne- og familiedepartementet kan opplyse at det var 11 140 flere barnehageplasser i 1995 enn i 1994. Tall for 1996 foreligger ikke enda. Barne- og familiedepartementet har imidlertid ikke oversikt over omfanget av brutto nedlagte barnehageplasser i 1995. De private barnehagene utgjør over halvparten av alle barnehagene. Mange av disse drives av foreldre, og det er stadig en del nedleggelser. Barne- og familiedepartementet tar i forbindelse med grunnskolereformen i 1997 sikte på å kartlegge hva som skjer med de frigitte barnehageplassene når 6-åringene begynner i grunnskolen.