Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:88 (1998-99)
Innlevert: 03.12.1998
Sendt: 04.12.1998
Besvart: 11.12.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I Journalisten 6/11 98 kan vi lese om den dødsdømte amerikanske journalisten Mumia Abu-Jamal. Han er dømt for angivelig å ha drept en politimann, men dokumentasjonen på saken "stinker" ifølge USAs tidligere riksadvokat Ramsey Clark. Anken i saken ble avvist av Philadelphias høyesterett 30.10 d.å. Den norske regjering har gode forbindelser med USA og må protestere og prøve å stanse henrettelsen. Hva vil Statsråden gjøre ?

Begrunnelse

Dersom denne dommen blir fullbyrdet, virker dette som et rent justismord. Mumia Abu-Jamal er en prisbelønnet amerikansk journalist og fagforeningsleder, som avslørte korrupsjon og rasistisk vold fra politiet i hjembyen sin, og er nå dømt til døden på grunnlag av en rettsprosess som altså Ramsey Clark mener stinker. Til The New York Times sier han videre at saken "gjør narr av prinsippet om presse- og ytringsfrihet." Saken har vakt stor oppmerksomhet og protester i USA og over hele verden, også i Norge. Jeg ser med stor forventning fram til Utenriksministeren svar, og viser for øvrig til artikkelen i Journalisten 6. November 1998.

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Som jeg sa i Stortinget i februar i år, er Norge imot alle former for dødsstraff. Fra norsk side markerer vi jevnlig vår motstand mot bruken av slike straffemetoder. Dette bygger på en oppfatning om at retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter. Spørsmålet tas opp både bilateralt overfor stater som benytter dødsstraff, og i multilaterale fora som FN, OSSE og Europarådet. Vi oppfordrer stater som ikke har gjort det, til å ratifisere andre tilleggsprotokoll til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og sjette protokoll til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon om avskaffelse av dødsstraff.

Norge protesterte også da USA tok forbehold om å ilegge dødsstraff i samsvar med sin egen konstitusjon da USA ratifiserte FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Under det årlige OSSE-møtet om den menneskelige dimensjon i Warszawa i oktober/november i år, kritiserte Norge i sitt innlegg fortsatt bruk av dødsstraff i flere land, herunder i USA.

Norge vil også i fremtiden ta opp bruken av dødsstraff med USA og andre land på prinsipielt grunnlag. For meg er dette et verdispørsmål av stor betydning. Men samtidig kan jeg ikke se bort fra at denne konkrete saken er det opp til USAs myndigheter å ta stilling til.