Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:94 (1998-99)
Innlevert: 07.12.1998
Sendt: 08.12.1998
Besvart: 11.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vi statsråden arbeide for at Infinitiv Televisions prosjekt "Undervisningsvideo om lese- og skrivevansker i grunnskolen" kan realiseres med hjelp av midler fra departementet - alternativt vil Statsråden sørge for at prosjektets søknad besvares så raskt som mulig?

Begrunnelse

Prosjektet har tidligere søkt støtte av departementet, men fått avslag. I etterkant er det fremmet en fornyet søknad som er anbefalt av stortingsrepresentanter fra Høyre, SV, KrF og Frp (anbefalingsbrev av 22. mai 1998 fulgte søknaden).
Den fornyede søknaden er ikke besvart.

Prosjektet har fått tilsagn om støtte blant annet fra NHO, Norsk Filminstitutt, Dysleksiforbundet og Stiftelsen Helse og Rehabilitering (REHAB). Til sammen er det gitt støtte på 255.000 kr. - 100.000 kr gjenstår som udekket.
Både prosjektbeskrivelse, de nevnte organisasjoners støtte og beløpsstørrelsene indikerer at svært mye tyder på at dette er et seriøst prosjekt som bør støttes.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Infinitiv Television sier i sin søknad til departementet at henvendelsen har to siktemål:

1. Faglig støtte til videofilmen.

2. Økonomisk støtte til prosjektet.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil gi Infinitiv Television kr 65 000 som økonomisk støtte til prosjektet. I tillegg vil vi be Senter for leseforsking om å påta seg ansvaret for å kvalitetssikre det faglige innholdet i videofilmen. Vi vil gi Senter for leseforsking et tilskudd på kr 35 000 for dette oppdraget.