Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:107 (1998-99)
Innlevert: 16.12.1998
Sendt: 17.12.1998
Besvart: 21.12.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Jeg er kjent med at statsråden tok et initiativ til å få utredet en konsekvensanalyse (Grøner-rapporten) for de ulike alternativene for E6 gjennom Steinkjer. Analysen foreligger og den inneholder anbefalinger som ikke er med i reguleringsplanforslaget som nå er lagt ut på høring.
Har samferdselsministeren tenkt å ta et initiativ slik at Grøner-rapportens anbefalinger blir med som et reelt alternativ for E6 gjennom Steinkjer?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har fått konsekvensanalysen til gjennomsyn, og har merket meg synspunktene i rapporten. Jeg vil ikke ta noe videre initiativ i denne saken, og henviser til den lokale planprosessen som pågår i Steinkjer kommune, der dette nye materialet nå er tilgjengelig informasjon.