Skriftlig spørsmål fra Gunnar Breimo (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:111 (1998-99)
Innlevert: 18.12.1998
Sendt: 18.12.1998
Besvart: 04.01.1999 av justisminister Aud-Inger Aure

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): Etter h.h.v. 5 og 8 år i Norge er ekteparet Sundar og deres nyfødte datter utvist og må forlate landet 4. januar. De bor i dag i Herøy kommune i Nordland. Denne saken har flere likhetstrekk med Gholam-saken. Hva er etter statsrådens syn den største forskjellen, og kan statsråden forsikre at familien ikke blir splittet og at barnet ikke vil lide som resultat av utvisningen?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Regjeringen besluttet i pressemelding av 17.12.98 å gi et betinget amnesti til utlendinger som er berørt av de såkalte Quetta- og Laos-prosjektene. Det vil si pakistanske borgere som hevder å være fra Afghanistan (Quetta-området) og thailandske borgere som hevder å være fra Laos. I motsetning til Gholam-familien omfattes ikke ekteparet Sundar Dakshinamurthy og Sunder Vijayrani av dette amnestiet.

Ekteparet er borgere av hvert sitt land, han fra Malaysia og hun fra India. De utvises til sine respektive hjemland. Det legges til grunn at barnet følger far eller mor. Departementet legger videre til grunn at familielivet kan opprettholdes i India eller i Malaysia. Det vises i denne forbindelse til at den indiske ambassaden har opplyst at utenlandsk statsborger gift med indisk statsborger etter søknad vil få oppholdstillatelse i India. Det vises videre til at ektemannen har bodd flere år i India som student, giftet seg der i 1990 og oppholdt seg der frem til han ankom Norge.