Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:124 (1998-99)
Innlevert: 14.01.1999
Sendt: 15.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Andøya Rakettskytefelt skal skyte opp en amerikansk rakett (Black Brant). Samme type rakett ble skutt ut fra Andøya i 1995. Da utløste den russisk atomalarm, og forskere sier vi var nær 3. verdenskrig. Det advares også mot denne utskytningen, ikke minst etter USAs bombing av Irak.
Vil Statsråden vurdere å stanse utskytningen, evt. kan han garantere at Russland er formelt varslet, slik at den kritiske situasjonen i 1995 ikke gjentar seg ?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Det vises til spørsmål fra stortingsrepresentant Ågot Valle, angående rakettoppskyting fra Andøya. Raketten som skal skytes opp i tidsrommet 8-25 januar 1999, inneholder instrumenter som skal måle utstrømming av oksygen-ioner fra jordens atmosfære ut i det nære verdensrom. Størrelsen på raketten avgjøres av at tunge instrumenter skal bringes opp i en høyde på 13-1400 kilometer over Svalbard. Utskytningen er en del av et norsk-amerikansk samarbeid om grunnforskning. De norske samarbeidspartnerne er Universitetet i Oslo og Universitet på Svalbard.

Fra norsk side har vi i alle år, i tillegg til den nasjonale varsling, rutinemessig sendt varsel om oppskytinger fra Andøya til alle utenlandske utenriksstasjoner som er akkreditert til Norge. Dette ble også gjort i 1995. Etter episoden i 1995 foretok Utenriksdepartementet visse justeringer i varslingsrutinene slik at varslene nå blant annet inneholder flere detaljer med hensyn til rakettenes dimensjoner og det vitenskapelige innholdet i prosjektene. Disse justeringene ble foretatt i nært samarbeid mellom berørte norske og russiske myndigheter.

Fordi oppskytingen representanten Valle omtaler, er den første med denne rakettypen siden 1995, har Utenriksdepartementet denne gangen forsikret seg om at russiske myndigheter har mottatt det norske varslet. Dette er gjort ved å innkalle en representant fra den russiske ambassaden for direkte overlevering av varslet. Videre har den norske ambassaden i Moskva forsikret seg om at varslet er mottatt av rette russiske myndigheter.