Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:128 (1998-99)
Innlevert: 18.01.1999
Sendt: 19.01.1999
Besvart: 26.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): For å bli kjevekirurg trenger en både odontologisk og medisinsk embedsutdanning. Innenfor normert tid tar dette opp mot 10.5 år. Dermed overskrides kvoten for støtte og rentefritak fra Statens Lånekasse for utdanning. Kan dette problemet løses gjennom unntak eller er det nødvendig med en regelendring?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Tildeling av støtte fra Lånekassen er begrenset i tid. I utgangspunktet gis det støtte til en høgre utdanning i den tid som er normert for utdanningen. Det er åpning i forskriftene for å gi støtte i opp til åtte år til kombinasjoner av utdanninger på høgre nivå.

Spørsmålet om hvor lang tid det kan gis støtte fra Lånekassen til høgre utdanning ble sist vurdert av departementet i St meld nr 14 (1993-94) om studiefinansiering og studentvelferd som ble lagt fram for Stortinget høsten 1993. Spørsmålet ble vurdert av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Innst S nr 101 (1993-94), men dette førte ikke til endringer i hvor lang tid det kan gis støtte til høgre utdanning.

Spørsmålet om støtte til både odontologisk og medisinsk embetseksamen har tidligere vært tatt opp av enkeltpersoner som har vært i gang med utdanningen og som har opplyst at de planlegger spesialisering som kjevekirurg. Departementet har i den sammenheng vært i kontakt med Sosial- og helsedepartementet som har opplyst at finansieringsordningen for denne spesialiseringen ikke har vært noen sentral problemstilling. Bl.a. kan tannleger med spesialisering i kjeveortopedi i en viss utstrekning gå inn på kjevekirurgenes felt. For spesialisering som kjeveortopeder er det etablert finansieringsordninger gjennom stipend eller lønn under utdanningen mot bindingstid.



Jeg finner det etter dette ikke naturlig at de to embetseksamenene skal finansieres fullt ut gjennom Lånekassen, selv om spesialiseringen til kjevekirurg krever både odontologisk og medisinsk embetseksamen som forutdanning.

For disse og andre låntakere som kombinerer lange utdanninger er det åpning i forskriftene for å gi utsettelse med betalingen av studielånet i inntil to år etter at muligheten for støtte fra Lånekassen er ute.