Skriftlig spørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:83 (1996-97)
Innlevert: 19.02.1997
Sendt: 20.02.1997
Besvart: 25.02.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Utviklinga i aktivitetene med fritidsbåter har aktualisert endel spørsmål omkring sikkerheten til sjøs. I den forbindelse ber jeg om en orientering om framdrifta i arbeidet med obligatorisk båtopplæring og fartsgrenser i visse områder, samt fra hvilke tidspunkt statsråden eventuelt vil iverksette disse tiltaka."

Begrunnelse

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Regjeringen vurderer krav om opplæring og sertifikat for å føre fritidsbåter. Disse kravene for båter vil eventuelt gjelde over en viss størrelse, og kravene må samordnes med at opplæring gjøres tilgjengelig.

Det arbeides videre med en forskrift om systematisering av trafikk- og seilingsbestemmelser for deler av kysten, herunder også fartsbegrensninger.