Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til planleggings- og samordningsministeren

Dokument nr. 15:84 (1996-97)
Innlevert: 20.02.1997
Sendt: 21.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Stortinget vedtok i juni 1995 etter et Dok. nr. 8-forslag fra Venstre å be regjeringen vurdere innføring av regler som stiller krav til offentliggjøring av de politiske partiers inntekter. Hvor står regjeringens arbeid med denne saken?"

Begrunnelse

Bendik Rugaas (A)

Svar

Bendik Rugaas: Planleggings- og samordningsdepartementet har nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som vil legge frem utkast til Ot. prp. Om Lov om offentliggjøring av de politiske partiers inntekter. Lovforslaget ventes fremmet for Stortinget i løpet av våren 1997.