Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:109 (1996-97)
Innlevert: 09.04.1997
Sendt: 10.04.1997
Besvart: 14.04.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "UDs pressetalsmann Ingvar Havnen uttaler til klassekampen 9. april 1997 at den israelske nybyggingen i det okkuperte Jerusalem ikke er i strid med folkeretten. Havnen sier videre at "rettslige virkemidler gjennom folkeretten ikke er veien å gå for å finne en løsning". Hva er det juridiske grunnlag for Utenriksdepartementets holdning om at den israelske nybyggingen ikke er i strid med folkeretten og mener Utenriksministeren at Sikkerhetsrådets resolusjon 242 ikke skal tas hensyn til?"

Begrunnelse

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Utenriksdepartementets pressetalsmann har i et innlegg i Klassekampen 11. ds. gjort nærmere rede for at avisens oppslag 9. ds. ikke var dekkende for hans uttalelser om den israelske nybyggingen i Øst-Jerusalem og forholdet til folkeretten.

Sikkerhetsrådets resolusjoner 242 og 338 ligger til grunn for forhandlingene mellom partene i fredsprosessen. Både invitasjonsbrevet til Madridkonferansen av 1991 og Oslo-avtalene av 1993 og 1995 slår dette fast. Dette har selvsagt også vært utgangspunktet i det norske engasjementet i fredsprosessen.

Selv om opprettelse av nye bosettinger verken er eksplisitt forbudt eller tillatt i Oslo-avtalene, er det vår oppfatning at de er i strid med avtalenes ånd. Dette har vi gitt uttrykk for gjentatte ganger. Regjeringen har støttet FNs resolusjoner som fordømmer israelsk bosetting i disse områdene, seinest Generalforsamlingens resolusjon av 13. mars i år.

Det er nå opp til partene å gjennomføre både ånd og bokstav i de inngåtte avtaler med sikte på en omfattende sluttstatusavtale. Fra Regjeringens side vil vi fortsette vår aktive innsats mot dette mål.