Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:174 (1998-99)
Innlevert: 22.02.1999
Sendt: 23.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Da det ble kjent, gjennom Norsk Lærerlag og ulike kommuners undersøkelse at stadig flere barn blir tatt ut av skolefritidsordningen, lovet Statsråden å følge utviklingen nøye.
Hvilke undersøkelse har KUF selv foretatt, og når vil Stortinget få seg forelagt Statsrådens egen vurdering, og eventuelle forslag?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Situasjonen i skolefritidsordningen rapporteres til departementet hver vår og høst. Det viser seg hvert år at antall barn i skolefritidsordningen er om lag 4 prosent lavere om våren enn om høsten.

Rundskriv om statstilskudd til skolefritidsordninger med krav om rapportering går ut fra departementet i disse dager. Kommunene skal for våren 1999 rapportere til statens utdanningskontorer innen 31. mars. Telledato er 1. mars, og rapporteringen gir informasjon om antall skolefritidsplasser per klassetrinn, foreldrebetaling og bemanning. Når disse tallene foreligger vil departementet få kjennskap til om reduksjonen i antall barn i skolefritidsordningen er større enn vanlig. Departementet vil da også få en oversikt over foreldrebetalingen i kommunene.

Jeg vil komme tilbake til saken i neste års statsbudsjett. Da vil tall for både våren og høsten 1999 foreligge og danne grunnlag for vurderinger og forslag.