Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:176 (1998-99)
Innlevert: 25.02.1999
Sendt: 25.02.1999
Besvart: 05.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Kent H. Storåker, en 16 år gammel fisker med egen båt og kvote fra Røst, får ikke ta sin kvote fordi han er for ung til å være registrert i enhetsregisteret. Her har vi altså et regelverk som ikke stimulerer behovet for rekruttering av selvstendige unge fiskere til fiskerinæringen. Vil statsråden prøve å finne løsninger for Storåker og andre i en lignende situasjon, som i ung alder ønsker å satse på det selvstendige fiskeryrket?

Vedlegg til spørsmål:

Oppslag i Lofotposten torsdag 18. februar 1999.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Innledningsvis vil jeg vise til at stortingsrepresentant Steinar Bastesen stilte et i hovedsak tilsvarende spørsmål som det foreliggende i spørsmål nr. 173 fra Stortinget. Spørsmålet fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen besvarte jeg i brev av 26. februar 1999.

Etter min vurdering må dette spørsmålet ses i sammenheng med reglene om mindreåriges handleevne etter vergemålsloven. En 16-åring vil etter vergemålsloven § 1 være mindreårig og dermed umyndig. Vergemålsloven inneholder bl.a. en del skranker for mindreåriges adgang til å utøve selvstendig næringsvirksomhet og inngå bindende avtaler. Hovedregelen etter vergemålsloven § 2 er at mindreårige ikke kan råde over sine midler eller binde seg ved rettshandel. Dette er regler som er gitt av hensyn til den mindreårige selv. Jeg antar at vergemålsloven er til hinder for at mindreårige kan utøve selvstendig næringsvirksomhet i eget navn, og av hensyn til troverdigheten til opplysningene i Enhetsregisteret bør derfor ikke mindreårige registreres som innehavere av enkeltmannsforetak i registeret. Det er Justis-departementet som er ansvarlig for vergemålsloven.

Brønnøysundregistrene har opplyst at det er vergemålslovens bestemmelser om mindreåriges handleevne som er begrunnelsen for Enhetsregisterets praksis med å nekte registrering av mindreårige som innehavere av enkeltmannsforetak i tilfeller som det foreliggende.