Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:180 (1998-99)
Innlevert: 26.02.1999
Sendt: 26.02.1999
Besvart: 05.03.1999 av kulturminister Anne Enger

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter Stortingsvedtak er det innbetalt NRK-lisens, øremerket utbygging av distriktsfjernsyn i bl.a Nordland. Etter opplysninger fremkommer det at midler som Stortinget - i tråd med NRK`s eget ønske - har bevilget til dette formål i stedet av NRK-styret er vedtatt brukt til andre NRK satsninger. Hvordan har statsråden reagert på NRK-styrets tilsidesetting av Stortingets vedtak, og vil statsråden bidra til at utbyggingen av distriktsfjernsyn gjennomføres i Nordland?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Jeg har tatt saken opp med Norsk rikskringkasting. I denne forbindelse viser jeg til at Kulturdepartementet i brev av 9. februar 1999 til Norsk rikskringkasting bl.a. uttalte følgende:

"Som Norsk rikskringkasting sikkert er innforstått med, foreligger det i denne sak en plikt til å realisere egne distriktssendinger med fjernsyn i Østfold og Nordland inntil Stortinget - ut fra endrede økonomiske eller andre forhold - måtte bestemme noe annet".

Videre har departementet i brev av 2. mars 1999 bedt "…om en redegjørelse fra Norsk rikskringkasting om de konkrete planer for innføring av distriktssendinger med fjernsyn i Nordland og Østfold innen 9. april 1999".