Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:197 (1998-99)
Innlevert: 08.03.1999
Sendt: 08.03.1999
Besvart: 16.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Import på hunde- og kattemat skal etter opplysninger være tollfritt. Import på hestefor skal imidlertid være belagt med tollavgifter. Felleskjøpet har inntil nylig vært enerådende på markedet med sine hesteforprodukter. (Norske produkter.) I dag er det firmaer som ønsker å konkurrere med Felleskjøpet slik at det blir mer konkurranse i markedet.
Kan statsråden bekrefte om det er tollavgifter på import av hestefor og bør det i så fall være tollavgifter på hestefor i fremtiden?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Landbruksministeren har ansvaret for nedsettelse av tariffmessig toll på landbruksvarer. Jeg har derfor forelagt spørsmålet for landbruksministeren. Hans merknader er innarbeidet i svaret.

Hundemat og kattemat var tidligere såkalte ikke-importregulerte landbruksvarer. Det skyldtes i hovedsak at produksjon av slikt fôr ikke var sentralt i landbrukspolitisk sammenheng. Tollsatsen på hundemat og kattemat er derfor lav og i mange tilfeller fri.

Som fôr til hester benyttes i hovedsak høy. Import av høy på kapittel 12.14.9091 i tolltariffen ilegges kr 1,39 pr kg i toll uavhengig av anvendelse. Næringspolitisk er det viktig å opprettholde grunnlaget for norsk produksjon av høy. Jeg ser det derfor som naturlig å ha toll på høy også i fremtiden. Som hovedregel omsettes høy direkte og det er derfor få mellomledd i dette markedet.

Når det gjelder Felleskjøpets produksjon av ulike kraftfôrblandinger beregnet til hester, er disse varene omfattet av korn- og kraftfôrpolitikken. Tollvernet for korn til kraftfôr administreres på en slik måte at norskprodusert korn gis en prismessig preferanse i forhold til utenlandsk, importert korn. Begrunnelsen for dette er å sikre avsetningen av norsk korn. Jeg kan ikke se elementer i korn- og kraftfôrpolitikken som gir Felleskjøpet en begunstiget posisjon i forhold til eventuelle andre norske produsenter av kraftfôr til hester.