Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:194 (1998-99)
Innlevert: 05.03.1999
Sendt: 08.03.1999
Besvart: 11.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Finanskomiteen forutsatte i høst fradrag for ekstrautgifter til fergebilletter og bompenger ved nødvendig bilbruk. Spesialrådgiver Sunde ved Fylkesskattekontoret i Sør-Trøndelag sier at "det gjør det vanskelig for skatteetaten at FD ikke har forskriftene ferdige. Mangelen på eksakte forskrifter gjør at Sunde ber ligningskontorene om ikke å gi fradrag for bompenge- og ferjeutgifter på skattekortet. Hvilke initiativ vil statsråden ta for snarest å fastslå at denne type utgifter er fradragsberettiget?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: I skatteopplegget for inntektsåret 1999 ble det foreslått å innføre en standardisert modell (reiseavstandsmodellen) for beregning av fradrag for reise mellom hjemmet og arbeidsstedet, noe Stortinget fulgte opp. Fradragsmodellen er basert på reiseavstand. Denne registreres en gang for alle (så lenge bopelen og arbeidsforholdet består) og automatisk fradragsberegning skjer etter satser per kilometer, uavhengig av reisemåte. For 1999 er satsen kroner 1,40 per kilometer. De første kroner 7 000 er som før ikke fradragsberettiget. I innstillingen til skatteopplegget for 1999 ble det også lagt til grunn at det skal gis fradrag for ekstrautgifter til ferge, bom eller tilsvarende når bil er nødvendig for å komme til og fra arbeidet.

Reiseavstandsmodellen reiser flere praktiske spørsmål som må løses i forskrift, herunder utforming av reglene om fradrag for ekstrautgifter til ferge, bom eller tilsvarende. Arbeidet med utkast til denne forskriften er snart avsluttet og vil deretter sendes på høring. Ligningskontorene vil kunne legge høringsutkastet til grunn i saker vedrørende endring av skattekort. Forskriften vil foreligge i god tid før oppstart av ligningsbehandlingen for inntektsåret 1999.